Aan deelnemers wordt gevraagd een reisdagboek bij te houden, en bijvoorbeeld vast te leggen welke plaatsen,
activiteiten waaraan ze deelnemen, bestede tijd en transportmiddelen tussen activiteiten.
Reisdagboek:

Dit is een project van het Data & Development Lab

Met dank aan projectmedewerkers van Hogeschool Zeeland en BUas en een brede groep experts.

Aantal dagbezoekers

Kenmerken dagbezoek

Economische waarde
dagbezoek

Offline: This content can only be displayed when online.