Gegevens over locaties en verplaatsingsgedrag van bezoekers verzameld via mobiele telefoons, middels masten
waar telefoons aan verbonden zijn. Inzicht in het aantal telefoons op een bepaald moment in een bepaald gebied
en de verplaatsingen van gebied naar gebied, evt. gecombineerd met sociale karakteristieken van de
eigenaren van de telefoons.

Mobiele telefoondata:

Dit is een project van het Data & Development Lab

Met dank aan projectmedewerkers van Hogeschool Zeeland en BUas en een brede groep experts.

Aantal dagbezoekers

Kenmerken dagbezoek

Economische waarde
dagbezoek

Offline: This content can only be displayed when online.