Vergelijking
meetmethoden dagbezoek

Om dagbezoek in kaart te brengen, zijn verschillende methoden voorhanden. Maar welke informatie levert elke
methode nu precies op, welke gebruik je in welke situatie en wat zijn voor- en nadelen van elke methode?

scroll

Enquêtes

1

Expertraadpleging

2

Zelf-registratie

3

Indirecte observatie

4

Directe observatie

5

Tellingen

6

Big data

7

Vaststellen en toepassen van ratio's

8

Aantal dagbezoekers

Methode geeft inzicht in:

Kenmerken dagbezoek

Economische waarde
dagbezoek

Dit is een project van het Data & Development Lab

Met dank aan projectmedewerkers van Breda University of Applied Sciences
en HZ University of Applied Sciences en een brede groep experts.

Vergelijking
meetmethoden dagbezoek
een gestructureerde vergelijking

Om dagbezoek in kaart te brengen, zijn verschillende methoden voorhanden. Maar welke informatie levert elke
methode nu precies op, welke gebruik je in welke situatie en wat zijn voor- en nadelen van elke methode?

scroll

voor weergave van de gegevens kunt u deze publicatie het beste bekijken op desktop, tablet of laptop