Wetenschappers en/of mensen die dagelijks te maken hebben met toeristen
(bijvoorbeeld retail, horeca of transportondernemers), bevragen over deze bezoekers.
Raadpleging van experts:

Dit is een project van het Data & Development Lab

Met dank aan projectmedewerkers van Hogeschool Zeeland en BUas en een brede groep experts.

Aantal dagbezoekers

Kenmerken dagbezoek

Economische waarde
dagbezoek

Offline: This content can only be displayed when online.