Met betrokkenheid van een lokale bank toegang krijgen tot geaggregeerde data over pintransacties, met onderscheid
naar sector (SBI-codes, bijv. horeca cultuur recreatie en sport). Op basis van de woonplaats van de klant wordt
herkomst en bestemming van het geld in beeld gebracht (alleen voor Nederlanders in Nederland).

Gegevens betalingsverkeer:

Dit is een project van het Data & Development Lab

Met dank aan projectmedewerkers van Hogeschool Zeeland en BUas en een brede groep experts.

Aantal dagbezoekers

Kenmerken dagbezoek

Economische waarde
dagbezoek

Offline: This content can only be displayed when online.