Beveiligers of -medewerkers die bij ingangspunten zijn gestationeerd, kunnen het aantal bezoekers tellen
door middel van in de hand gehouden mechanische tellers.
Mechanische tellers:

Dit is een project van het Data & Development Lab

Met dank aan projectmedewerkers van Hogeschool Zeeland en BUas en een brede groep experts.

Aantal dagbezoekers

Kenmerken dagbezoek

Economische waarde
dagbezoek

Offline: This content can only be displayed when online.