Een druktemeting geeft inzicht in het aantal geparkeerde voertuigen op een parkeerplaats.
Een parkeermotiefmeting op basis van (delen van) kentekens geeft ook inzicht in het verschil
tussen bewoner, bezoeker en werknemer.

Tellingen van geparkeerde auto's

Dit is een project van het Data & Development Lab

Met dank aan projectmedewerkers van Hogeschool Zeeland en BUas en een brede groep experts.

Aantal dagbezoekers

Kenmerken dagbezoek

Economische waarde
dagbezoek

Offline: This content can only be displayed when online.